Frirum - Hvordan finder du vej, når du er fanget?


6. kapitel i serien "Det er bare reaktioner"

Selv når det er varmt, kan vi fryse.

Vi kan nogle gange opleve vores livs-situation, som om vi er alene på en gyngende grund. Eller det kan måske virke, som om vores krop er adskilt fra omverdenen - uden forbindelse indadtil og udadtil - frossen og i en tåge uden udsyn. Som isflagerne på billedet.

Men der er mere end det. Der er et hav, der samler det hele.

Jeg ønsker at give støtte på vejen til, at du - eller en du kærer om - kan få samling på egen livs-situation.

Kender du fornemmelsen af at opleve dig frossen/fastlåst eller klar til flugt/kamp?

Fornemmelserne kan opstå på et møde. Måske et møde med en leder om ændrede arbejdsvilkår. Måske hos en læge eller sagsbehandler, fordi du er syg eller ledig. Måske et møde med en ansat som har udtrykt frustration. Måske er du til eksamen eller står overfor en kunde, der raser.

Det er fornemmelser, der vækker instinktive reaktioner. Det er fuldt forståeligt. Du er i gang med at overleve.

Vi kan alle opleve situationer, hvor vi er fanget/fastlåst. Vi kan være så fangede, at vi slet ikke mærker det. Det kan ses som kroppens instinktive måde at beskytte sig på.

Kaninen, som er fanget i forlygternes truende skær, kan ikke se, at græsset er grønt lige ved siden af vejen. Den oplever sig så truet, at den ikke er i stand til at flytte sig. Sådan gælder det også os mennesker. Vi kan ikke se en udvej, når truslen opleves stor nok.

Som jeg tidligere har nævnt, havde jeg som menneske brug for en støtte på et tidspunkt, hvor jeg ikke selv kunne favne egne reaktioner. Efter et traume oplevede jeg en markant ændret evne til at fungere i et samspil med omgivelserne. Som ergoterapeut vidste jeg noget om sanser, nervesystem og hvad der påvirker vores evne til at fungere i hverdagen.

Instinktivt opstod en model - et AHA - der kunne støtte mig i hverdagen - en form for guide-line, der er baseret på en dybtliggende erkendelse og ydmyg anerkendelse af de reaktionsmønstre/overlevelsesstrategier, der understøtter en handleadfærd. Senere - har jeg i mange former for samspil - nuanceret beskrivelserne.

Hvis du har brug for et rummeligt overblik - en støtte til at leve, kan du måske også have gavn af et AHA®, som det er tegnet nedenfor.

AHA® står for Aktivitet - Helhed - Aktør. Modellen tager udgangspunkt i livet som det opleves i det givne øjeblik - i kroppens tilstand. Den oplevede virkelighed vækker reaktioner i sanseapparat og nervesystem og dermed påvirkes vores handleevne. Vækker modellen noget i dig? - det kan også være en modstand.

Jeg viser dig AHA-modellen som en mulighed for at favne/begribe din evne til handlinger. Dvæl ved tegningen. Hvad fænger dig - helt umiddelbart? Lyt til kroppen - hvad mærker du lige nu og her?

Farven på Immobiliseret tydeliggør, hvilken kraft der ligger bag en immobilisering. Frygt fylder. Handlingslammelsen påvirker helt ind i vores indre organer og er uden for viljens kraft. Vi kan have en (fuldt forståelig) trang til at undvige/negligere reaktionerne. Vi er fanget i øjnene der ser - i et syn som er farvet af vurderinger og forestillinger - det kan være svært at adskille om det er egne eller andres øjne.
Den gule og orange farve som Overlever viser den enorme kraft der ligger i kamp/flugt. Frygt fylder. Her kommer (vilje)kræfter til udtryk, der kan hvirvle, lyne, brænde igennem og forblænde. Vi er mere eller mindre fanget i øjnene der ser - i et syn som er farvet af egne vurderinger og forestillinger. Beredskabet påvirker helt ind i vores indre organer og hvad angår viljens kraft, er det værd at tage et citat fra en sang, "Livsviljen" af den danske musiker Bisse med; "Hvor der er vilje er der vej, men hvor fører den mig hen?
Stopper Op er som farven på himlen. Et mulighedsrum, hvor der ikke sættes nogen begrænsninger på, hvordan vi kan stoppe op.  Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at være til stede på. Der er et "himmelhav" af muligheder;-) Vi iagttager, det der opstår i det givne øjeblik uden at dømme det som godt eller dårligt/rigtigt eller forkert - det er som det er og dermed som det opleves som.
Aktørens farve er som det spirende liv. Den grønne farve udtrykker liv, lethed, kraft og fred. Noget vokser. Her er håb.

AHA® kan støtte og vise vej, når du oplever dig overvældet af egne eller andres reaktioner. Vi er ikke kun et offer eller en overlever. Der er muligheder, vi ikke er opmærksomme på, når vi oplever os truet. Vi fanges i en rolle, men vi er mere end det, vi umiddelbart ser. Vi er mennesker, og vi (over)lever, så godt vi kan. Det kan være uendeligt svært at se en vej igennem, når vi står i kaos/afmagt/mørke/storm. Nogle gange lidt mere i det røde felt end det gule. Nogle gange er du lidt mere i det gule end det røde. Nogle gange mere i det blå end det grønne. Nogle gange lidt af hvert. Det er aldrig entydigt.

Modellen giver overblik og indblik i, hvordan du bevæger dig imellem at være fanget og fastlåst til at være aktør i livet, uanset hvordan det former sig. Du kan opleve dig fanget i trusler, som kaninen i forlygtens skær. Du griber instinktivt til kamp eller flugt, hvis det er den eneste udvej, du ser.

Når du overvældes kan en vej igennem være, at du giver plads til at stoppe op. Selv et øjeblik gør en forskel - f.eks. ved at iagttage, hvordan en udånding påvirker kroppen.

Du er et menneske, og du bevæger dig i mellem disse forskellige tilstande/reaktionsmønstre. Du kan ikke styre en overlevelsesadfærd. Du er, hvor du er. Og du gør det så godt, du kan.

Læg mærke til pilene: Der er altid bevægelse imellem reaktionerne. Og de påvirkes af input.

Input kommer udefra (f.x. som på billedet af kaninen, at lastbilen stopper før den rammer kaninen. Eller hvis én uventet smækker en dør i hovedet af dig ). Og indefra (f.x. som på billedet af kaninen, at kaninens muskler sitrer, og med et spjæt bliver den i stand til at springe væk. Eller hvis du puster ud, og automatisk skaber rum til at få ny luft ind (og måske oplever du ikke samme trang til at råbe og rase af hende, der smækkede døren i hoved af dig).

For når du oplever dig truet, er det din levede krop (inklusiv hjerne;-), der reagerer. Kroppen husker. Nedenunder det, der kan opleves som fuldkommen ubegribelige reaktioner, gemmer der sig nogle fysiologiske, biologiske instinktive reaktioner på input, som ikke umiddelbart kan iagttages. De går så lynhurtigt.

Kender du fornemmelsen; "hvad var det lige der skete"? På et splitsekund ændrede stemningen sig i rummet - måske et møde, der pludseligt accelererede, hvor noget blev sagt/gjort som vakte vrede eller anden form for modstand. Det er netop her det sker; fysiologiske, biologiske reaktioner på input, der lynhurtigt er blevet tolket som truende - energien ændrer sig, ofte uden vi er videre opmærksomme på det.

Det hjælper at begribe, hvad det er, der rører på sig.. Vitterligt at mærke det og erfare det.

Når du er klar til det, kan du læse videre i min serie "Det er bare reaktioner)" Det er spild af kræfter at kæmpe imod vores evne til overlevelse.

Dette blog indlæg er en del af serien, "Det er bare reaktioner". Læs videre her:

GÅ TILBAGE TIL BLOG
facebook-squarelinkedin-squareinstagram