Trivsel i Arbejde og Liv

Få hele kroppen med i hverdagen

 • Har du dygtige medarbejdere, som jævnligt er syge?
 • Har du værdifulde ansatte, som ikke udnytter deres potentiale?
 • Har du medarbejdere, der begrænses af træthed, smerter eller stress?
 • Oplever du ansatte, som er i konflikt med egne værdier eller andre mennesker?
 • Oplever du noget af det selv?
 • Uanset hvor I står, er I klar til en ændring?
 • Har du mistet troen på et liv, hvor du trives?
 • Oplever du sygdom eller skade, der begrænser dig?
 • Begrænses du af træthed, indre uro, stress eller angst?
 • Har du PTSD eller non-epileptiske kramper?
 • Har du smerter?
 • Er du i konflikt med egne værdier eller andre mennesker?
 • Bider du tænderne sammen?
 • Er du sygemeldt eller overvejer det?
 • Uanset hvor du står, er du klar til en ændring?
indsatser

Velkommen til JACT

Til dig der vil være aktør – men oplever dig massivt fastlåst. Eller til dig, der vil støtte op om aktøren – uanset om du er pårørende eller professionel.
Der er en vej igennem, når du ikke kan finde en udvej.
JACT støtter på vejen.

Der kommer lys igennem

Jeg ønsker at vise dig, hvordan du kan være med den krop/det liv, der nu er med dig.  Der er noget som ikke umiddelbart kan fixes, noget som ikke kan behandles. Det har stor betydning, at lade det være. Ja, at være med det – og give slip på det, vi ikke er herrer over. Det kræver opbakning og indsigt. Det kan du få fra mig – det kan du få fra dette website.

Vi mennesker påvirkes forskelligt af det, der er omkring os og i os. Det påvirker ofte mere, end vi umiddelbart er bevidste om. Og der skal ofte mindre til, end vi regner med. Men det tager tid og nænsom opmærksomhed – et skridt ad gangen, hvor hvert et skridt har betydning.

Jeg har indsigt i, hvordan der støttes op om krop (sanse-/bevægeapparat, nervesystem) og sind i et sagligt samspil med omverdenen. Jeg viser, hvordan du kan justere på flere områder – indefra og udefra. Og jeg kan – hvis det er relevant – dokumentere sagligt og vejlede konkret i, hvad der støtter lige netop dit funktionsniveau.

Jeg er ergoterapeut med en Master i Rehabilitering med specialiseringsspor i professionelle relationer, og jeg støtter mennesker som står i et “ukendt stormfuldt land” pga. helbred eller arbejde.

Som menneske med en levet erfaring kender jeg betydningen af at kunne agere med skader, sygdom og livsvilkår, der er en del af den pakke, som hedder livet. En pakke som kan fylde os med afmagt og en trang til at reagere – til at undvige eller kæmpe imod, for det er ikke til at holde ud at være i. Men der er en anden mulighed. Er du klar?

Hvis du er klar til at være aktør, er der en vej til en hverdag, hvor du kan trives og skabe rum for den udvikling, der virker for dig. Du kan starte med at undersøge mit website eller kontakte mig. Hvis du er professionel eller pårørende, kan jeg desuden understrege betydningen af at læse dette.

MØD ANETTE JACKSON

Jeg henvender mig, til dig, som ønsker at være aktør, men oplever dig massivt fastlåst. Eller til dig, der vil støtte op om aktøren – uanset om du er pårørende eller professionel.

Du kan opleve dig fastlåst i en rolle, som den skadede, den syge, den massivt overbelastede, den pårørende eller professionelle. Det er af uendelig stor betydning at opleve, at der er et samspil – ikke et modspil. For der er rigeligt, der kan opleves som et modspil. Som en kamp om overlevelse.

Livet er vi ikke herre over. Ting sker, som vi helst vil være foruden.

Jeg støtter alle, ikke mindst dig, som oplever dig så fastlåst, at du ikke kan se en udvej.

Der er en vej igennem, men det kræver nogle gange ekstra lys – måske endda et spotlight – for at finde den. Det lys kan jeg vise dig.

Det er et lys, der forholder sig til dine handlingsmuligheder, til din væren i hverdagen. Jeg ved, hvor nuanceret og samtidig enkelt et lys, der er behov for. Det viser, hvordan du kan være aktør i livet, som det har formet sig for dig. Jeg kan ikke fjerne det lort, du oplever, der er i dit liv, men jeg kan vise dig mulighederne for, at det bliver komposteret.

ANETTE JACKSON
ANETTE JACKSONAut. Ergoterapeut, Master i Rehabilitering
VEJLEDER I ARBEJDE OG LIV

Inspiration

Træk lige håndbremsen;-)

Billedets påmindelse kan være givtig at have med: Husk at trække håndbremsen;-) Det er spild af ressourcer at have motor, speeder og kobling i aktion, når man alligevel holder stille. Overfør det [...]