Trivsel i Arbejde og Liv

Få hele kroppen med i hverdagen

 • Har du dygtige medarbejdere, som jævnligt er syge?
 • Har du værdifulde ansatte, som ikke udnytter deres potentiale?
 • Har du medarbejdere, der begrænses af træthed, smerter eller stress?
 • Oplever du ansatte, som er i konflikt med egne værdier eller andre mennesker?
 • Oplever du noget af det selv?
 • Uanset hvor I står, er I klar til en ændring?
 • Har du mistet troen på et liv, hvor du trives?
 • Oplever du sygdom eller skade, der begrænser dig?
 • Begrænses du af træthed, indre uro, stress eller angst?
 • Har du PTSD eller non-epileptiske kramper?
 • Har du smerter?
 • Er du i konflikt med egne værdier eller andre mennesker?
 • Bider du tænderne sammen?
 • Er du sygemeldt eller overvejer det?
 • Uanset hvor du står, er du klar til en ændring?
indsatser

Velkommen til JACT

Hos JACT får du tilbud, som støtter i nye veje til trivsel. Jeg tilbyder kundetilpassede ydelser til mindre virksomheder og privatpersoner, der er klar til forandring. Digitale tiltag er en del af tilbuddet, hvilket medfører en fleksibilitet.

JACT’s indsatser er baseret på et sundhedsfagligt solidt fundament. Jeg skræddersyer mine forløb til mindre arbejdspladser og/eller mennesker med svære belastningsreaktioner.  Den enkelte bliver afklaret med hvordan og hvad, der skal til for at trives under de givne vilkår. Herunder hvad der er givtigt at træne eller øve sig i. Som en af mine kunder sagde ”Du forstår at give en let værktøjskasse – ikke noget der er tungt og uoverskueligt. Og med den kan jeg i dag praktisere selv-ledelse, i stedet for at have lede ved mig selv.”

Jeg giver plads til det, der opstår undervejs og nye handleveje åbner sig op. Jeg er opmærksom på, hvordan de givne vilkår kan udvikle sig, herunder de arbejdsmiljømæssige rammer.  Her forholder jeg mig også til, at mennesker påvirkes forskelligt af det, der er omkring dem. Det påvirker ofte mere, end vi umiddelbart er bevidste om. Og der skal ofte mindre til, end vi regner med.

Der er altid en vej igennem, men det kræver nogle gange ekstra lys – måske endda et spotlight – for at finde den. Det lys har JACT.

MØD ANETTE JACKSON

Jeg kender værdien af at have engagerede og dygtige medarbejdere – og konsekvensen af manglende trivsel. Som ergoterapeut med en Master i Rehabilitering med specialiseringsspor i professionelle relationer henvender jeg mig til de mere belastede medarbejdere på arbejdspladsen. Jeg skaber udviklingsrum for dem, der er begrænset af fysiske, emotionelle eller kognitive reaktioner.

Som menneske med en velfunderet faglighed er jeg skarp på den enkeltes indre og ydre vilkår, og hvordan vi skaber rum for fri bevægelse i et sagligt samspil med andre. Jeg har desuden praktiseret yoga i 11 år og har instrueret igennem de sidste 5 år. Jeg har en væsentlig opmærksomhed på krop, sind, åndedræt og bevægelse i et samspil.

Jeg er vant til at tage ting i opløbet og finde vækstmuligheder, når skaden er sket.
Hos mig er det ok, at der er reaktioner – det er som det er, og så tager vi det derfra.

Jeg tør træde nye veje langsomt og opmærksomt. Der er ikke nogen quick-fix løsninger. Men der er her-og-nu muligheder for at tage vare på sig selv, lige netop der, hvor man står. Det kræver ofte ikke så meget, som man tror. Klik her, hvis du vil se mig i bevægelse i et af mine “værksteder”.

ANETTE JACKSON
ANETTE JACKSONAut. Ergoterapeut, Master i Rehabilitering
VEJLEDER I ARBEJDE OG LIV

Inspiration

Træk lige håndbremsen;-)

Billedets påmindelse kan være givtig at have med: Husk at trække håndbremsen;-) Det er spild af ressourcer at have motor, speeder og kobling i aktion, når man alligevel holder stille. Overfør det [...]