Mere trivsel i livet

En støtte og hjælp til at få hele kroppen med i hverdagen, også når skaden er sket.

Velkommen til JACT

Til dig der ønsker at leve, ikke kun overleve. Du ønsker at være aktør: At være en person, hvis handlinger er målrettede og bevidste - men oplever dig fastlåst, fanget i hverdagens tåge eller storme.

Eller til dig, der vil støtte op om aktøren – uanset om du er pårørende eller professionel.

Der er en vej igennem, når du ikke kan finde en udvej.
JACT støtter på vejen.

Aktør i livet som det former sigHvis du ønsker at se modellen på engelsk

JACKSON

Der er én i JACT, der er ansvarlig for ydelser, kontakt og kvalitet. Det er Anette Jackson, aut. ergoterapeut med en Master i Rehabilitering. Her er hjerte, krop og hjerne, her er et erfaret liv og et fagligt fundament, som kan komme dig og dine omgivelser til gavn.

ACCEPTANCE

Accept er en forudsætning for at blive i stand til at tage hånd om sin situation. Samtidig er det ekstremt udfordrende at acceptere det liv, man oplever sig fanget i. Et liv hvor sygdom, traumer, skader eller smerter fylder. “Face the f***ing facts” kan blive så meget nemmere, når du har opbakning og får udvidet synsfeltet.

 

 

COMMITMENT

At være fuldt dedikeret og engageret som aktør i livet som det former sig.

Det gælder i JACT’s ydelser, og det gælder i det rum, jeg vil skabe for den enkelte.

Vi tager de skridt, der virker for os her og nu. Der er ikke grund til at forcere noget.

TOOLS

Hos JACT får du værktøj til at håndtere de udfordringer, der er en del af livet.

Her vægtes overskuelighed i forhold til at leve ikke kun overleve.

Det vil sige ikke for meget og ikke for tungt værktøj – simpelt, brugbart og tilpas målrettet dit behov.

MØD ANETTE JACKSON


Jeg henvender mig, til dig, som ønsker at være aktør, men oplever dig massivt fastlåst. Eller til dig, der vil støtte op om aktøren – uanset om du er pårørende eller professionel.

Du kan opleve dig fastlåst i en rolle, som den skadede, den syge, den massivt overbelastede, den pårørende eller professionelle. Det er af stor betydning at opleve, at der er et samspil – ikke et modspil. For der er rigeligt, der kan opleves som et modspil. Som en kamp om overlevelse.

Livet er vi ikke herre over. Ting sker, som vi helst vil være foruden.

Jeg støtter alle, ikke mindst dig, som oplever dig så fastlåst, at du ikke kan se en udvej.

Der er en vej igennem, men det kræver nogle gange ekstra lys – måske endda et spotlight – for at finde den. Det lys kan jeg vise dig.

Det er et lys, der forholder sig til dine handlingsmuligheder, til din væren i hverdagen. Jeg ved, hvor nuanceret og samtidig enkelt et lys, der er behov for. Det kan vise vej til, hvordan du kan leve livet, som det har formet sig for dig. Jeg kan ikke fjerne det lort, du oplever, der er i dit liv, men jeg kan vise dig mulighederne for, at det bliver komposteret.

Jeg ønsker at vise dig, hvordan du kan være med den krop/det liv, der nu er med dig.  Der er noget som ikke umiddelbart kan fixes, noget som ikke kan behandles. Det har stor betydning, at lade det være. Ja, at være med det. Og give slip på det, vi ikke er herrer over. Det kræver indsigt og opbakning. Det kan du få fra mig – det kan du få fra dette website.

Vi mennesker påvirkes forskelligt af det, der er omkring os og i os. Det påvirker ofte mere, end vi umiddelbart er bevidste om. Og der skal ofte mindre til, end vi regner med. Men det tager tid og nænsom opmærksomhed – et skridt ad gangen, hvor hvert et skridt har betydning.

Jeg har indsigt i, hvordan der støttes op om krop (sanse-/bevægeapparat, nervesystem) og sind i et sagligt samspil med omverdenen. Jeg viser, hvordan du kan justere på flere områder – indefra og udefra. Og jeg kan – hvis det er relevant – dokumentere sagligt og vejlede konkret i, hvad der støtter lige netop dit funktionsniveau.

Jeg har en professionel baggrund som ergoterapeut med en Master i Rehabilitering, og jeg støtter mennesker som står i et “ukendt stormfuldt land” pga. helbred eller arbejde.

Som menneske med en levet erfaring kender jeg betydningen af at kunne agere med skader, sygdom og livsvilkår, der er en del af den pakke, som hedder livet. En pakke som kan fylde os med afmagt og en trang til at reagere – til at undvige eller kæmpe imod, for det er ikke til at holde ud at være i. Men der er en anden mulighed. Er du klar?

Hvis du er klar til at være aktør, er der en vej til en hverdag, hvor du kan trives og skabe rum for den udvikling, der virker for dig. Du kan starte med at læse min baggrund, undersøge mit website, eller kontakte mig. Hvis du er professionel eller pårørende, kan jeg desuden understrege betydningen af at læse dette.

ANETTE JACKSON
Aut. Ergoterapeut, Master i Rehabilitering

VEJLEDER I ARBEJDE OG LIV

Inspiration

juni 29, 2022
Frirum - Hvordan finder du vej, når du er fanget?

Selv når det er varmt, kan vi fryse. Kender du fornemmelsen af at være fanget/frossen/fastlåst eller klar til flugt/kamp?
Det er i hverdagens mange aktiviteter, vi kan erfare, hvor dybt forankret vores evne til overlevelse ligger. Det er også her, vi kan skabe grundlag for en forandring. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for et AHA. Indlægget handler om at finde en vej igennem (egne og andres) reaktioner. At leve livet som det former sig.

Læs mere
maj 9, 2022
Vi kan alle have brug for et AHA - når livet overvælder. Part 1

Livet kan overvælde. Det er som det er, men det er nemmere sagt end gjort at have fred med det. Vi mennesker sorterer og reagerer på sanseinput ud fra behov og tidligere erfaringer. De dybtlagrede erfaringer påvirker vores udsyn og handleevne. Og hvad så? Det er her, vi kan have brug for et AHA.

Læs mere
april 25, 2022
Det er bare reaktioner - og hvad så?

I dette blogindlæg finder du billede, tekst samt to versioner af samme film, som måske kan give en dybere forståelse for os mennesker. Når vi oplever os begrænset af vores livssituation. Og overvældet af vores reaktioner i form af sansninger, kropslige fornemmelser, følelser og tanker. Det kan hjælpe at se filmene og blive mindet om, at reaktioner, ligesom vandfald, altid er i bevægelse.

Læs mere
envelope-ofacebook-squarelinkedin-squareinstagram