Trivsel i Arbejde og Liv

Få hele kroppen med i hverdagen

 • Har du dygtige medarbejdere, som jævnligt er syge?
 • Har du værdifulde ansatte, som ikke udnytter deres potentiale?
 • Har du medarbejdere, der begrænses af træthed, smerter eller stress?
 • Oplever du ansatte, som er i konflikt med egne værdier eller andre mennesker?
 • Oplever du noget af det selv?
 • Uanset hvor I står, er I klar til en ændring?
 • Har du mistet troen på et liv, hvor du trives?
 • Oplever du sygdom eller skade, der begrænser dig?
 • Begrænses du af træthed, indre uro, stress eller angst?
 • Har du PTSD eller non-epileptiske kramper?
 • Har du smerter?
 • Er du i konflikt med egne værdier eller andre mennesker?
 • Bider du tænderne sammen?
 • Er du sygemeldt eller overvejer det?
 • Uanset hvor du står, er du klar til en ændring?
Se mere

Velkommen til JACT

Hos JACT får du tilbud, som støtter i nye veje til trivsel. Det er bæredygtige, kundetilpassede ydelser i produktpakker til fast månedspris. Digitale tiltag er en del af tilbuddet, hvilket medfører en fleksibilitet. Her praktiseres medmenneskelighed og skabes rum for synergi effekt.

JACT’s indsatser er baseret på et sundhedsfagligt solidt fundament. Her tilbydes processer formet som individuelle forløb, der kan sikre trivsel på arbejdspladsen og/eller i eget liv. Det foregår i et hverdagsperspektiv, hvor der er plads til at lære af sine erfaringer i et samspil, så der udvikles hensigtsmæssige handlemønstre og roller på arbejde og i hjemmet. Som en af mine kunder sagde ”Du forstår at give en let værktøjskasse – ikke noget der er tungt og uoverskueligt. Og med den kan jeg i dag praktisere selv-ledelse, i stedet for at have lede ved mig selv.”

Roller og rutiner kan begrænse ens arbejdsevne/evne til at tage vare på sig selv, hvis der ikke samtidig er en erkendelse af ens eget handle- og adfærdsmønster. Forløbene understøtter en bevægelse fra at være fastlåst af vanernes automatik til et fleksibelt, fokuseret handle- og adfærdsmønster, der giver grundlag for saglig handling i et samspil.

I forløbene som er målrettet mindre arbejdspladser og/eller mennesker med svære belastningsreaktioner, gives plads til alt det, der opstår og nye handleveje åbner sig op. Undervejs bliver den enkelte afklaret med hvordan og hvad, der skal til for at trives under de givne vilkår.

Samtidig er det væsentligt at forholde sig til mulighederne for udvikling af de givne vilkår ud fra den enkeltes standpunkt. For eksempel de arbejdsmiljømæssige rammer. Mennesker påvirkes forskelligt af det, der er omkring dem. Det påvirker ofte mere, end vi umiddelbart er bevidste om. Og der skal ofte mindre til, end vi regner med.

Der er altid en vej igennem, men det kræver nogle gange ekstra lys – måske endda et spotlight – for at finde den. Det lys har JACT.

MØD ANETTE JACKSON

Jeg kender værdien af at have engagerede og dygtige medarbejdere – og konsekvensen af manglende trivsel. Som ergoterapeut med en Master i Rehabilitering med specialiseringsspor i professionelle relationer henvender jeg mig til de mere belastede medarbejdere på arbejdspladsen. Jeg skaber udviklingsrum for dem, der er begrænset af fysiske, emotionelle eller kognitive reaktioner.

Som menneske med en velfunderet faglighed er jeg skarp på den enkeltes indre og ydre vilkår, og hvordan vi skaber rum for fri bevægelse i et sagligt samspil med andre. Jeg har desuden praktiseret yoga i 11 år og har instrueret igennem de sidste 5 år. Jeg har en væsentlig opmærksomhed på krop, sind, åndedræt og bevægelse i et samspil.

Jeg er vant til at tage ting i opløbet og finde vækstmuligheder, når skaden er sket.
Hos mig er det ok, at der er reaktioner – det er som det er, og så tager vi det derfra.

Jeg tør træde nye veje langsomt og opmærksomt. Der er ikke nogen quick-fix løsninger. Men der er her-og-nu muligheder for at tage vare på sig selv, lige netop der, hvor man står. Det kræver ofte ikke så meget, som man tror. Klik her, hvis du vil se mig i bevægelse i et af mine “værksteder”.

ANETTE JACKSON
ANETTE JACKSONAut. Ergoterapeut, Master i Rehabilitering
VEJLEDER I ARBEJDE OG LIV

Inspiration

Træk lige håndbremsen;-)

Billedets påmindelse kan være givtig at have med: Husk at trække håndbremsen;-) Det er spild af ressourcer at have motor, speeder og kobling i aktion, når man alligevel holder stille. Overfør det [...]