Ydelser

JACT skaber Udviklingsrum

Mine ydelser er målrettet dig, der oplever dig begrænset af fysiske, emotionelle og kognitive reaktioner. Dig, der oplever dig fastlåst eller har brug for inspiration og støtte. Ikke mindst når sygdom, skader og traumer kommer til.

Måske er du ved at drukne i behandlinger, undersøgelser, afklaringer, råd, tvivl eller krav fra andre og dig selv. Jeg støtter dit udgangspunkt lige her og lige nu. Mine ydelser baner vej for handling i et samspil med omgivelserne - nogle gange kræver det en ændring i omgivelserne for at dette samspil opnås. 

Øvelser – aktør i livet som det former sig

Vi kan i situationer i livet have brug for et guidet stop op. Det tilbyder jeg dig her.
Men hvad er et guidet stop op egentlig? Som jeg ser det, er det øvelser, der guider dig i at stoppe op. Der guider dig i at være til stede i hverdagen. Jeg tilbyder dem i min webshop i afgrænsede pakker som indeholder lydfiler og refleksionsark. Øvelserne støtter dig i at leve livet i hverdagen. Også når du overvældes.

Her er fokus på hele kroppen i et samspil med omgivelserne.

Øvelserne er lavet, så du med gavnlig effekt kan bruge dem igen og igen, når du har brug for lige netop det, de tilbyder.

Læs nærmere her

Du kan også købe dem i webshoppen

Øvelserne benyttes ofte i forbindelse med JACT’s individuelle forløb.

Støttende Forstyrrelser

Dette tilbud er til dig, som har brug for opbakning, inspiration eller nye vinkler på din livs-situation. Det kan være du jævnligt oplever dig alene, overvældet eller begrænset. Jeg sender dig MMS’er (SMS’er med billeder) med jævne mellemrum. Her er en direkte kontakt.

MMS’erne understøtter muligheden for at blive forstyrret på en måde som støtter dig i din hverdag. Du får øjnene op for andre handlemuligheder med udgangspunkt i din egen hverdag.

Hvis du mærker en grad af interesse

Læs nærmere her

KONTAKT

Individuelle Forløb

Dette tilbud er til dig som ønsker en ændring, men ikke lige ved, hvad der skal til. Dit aktivitetsniveau er anderledes, end det engang har været. Måske trives du ikke, måske oplever du dig fanget i sygdom og symptomer. Måske har du svært ved kontakt med andre mennesker, måske svært ved at sove, at stå op, at lave noget eller lade være – så meget at det begrænser dig i din hverdag.

Jeg kan ikke fjerne det lort, du oplever i dit liv, men jeg kan vise dig mulighederne for, at det bliver komposteret.

Læs nærmere her

Funktionsevnevurdering

Tilbuddet er til dig eller din klient/medarbejder som har brug for en saglig, grundig redegørelse af egen evne til at fungere i hverdagen. Igennem interview og observation dokumenteres nuværende funktionsniveau og herudfra udspecificeres eventuelle skånehensyn.

En funktionsevnevurdering giver en betydningsfuld indsigt, når den er solidt og sagligt velfunderet.

Læs nærmere her

facebook-squarelinkedin-squareinstagram