JACT skaber udviklingsrum

Ydelserne varierer, men de har samme kerneværdi; at blive i stand til at leve livet, som det former sig – ikke kun overleve. Også når sygdom, skader og traumer kommer til.

På forskellig vis rammer ydelserne behovet uanset om du er svært belastet eller kan se gevinsten ved at have mere trivsel i hverdagen. Jeg tilbyder udviklingsrum til dig, der oplever dig begrænset af fysiske, emotionelle og kognitive reaktioner. Eller dig, der oplever dig fastlåst i en livssituation eller har brug for ny inspiration.

Kontakt for gratis afklarende samtale

Trivsel på arbejdspladsen

Et vejarbejde vejskilt, der er vendt på hovedet. Det ser ud som om vejarbejderen på skiltet er ved at grave sig ned. Han står på hovedet og arbejder imod tyngdekraften.

JACT tilbyder forløb, der kan forebygge skader, slid og sikre trivsel på arbejdspladsen. De giver også plads til vækst, når der skal skabes en langtidsholdbar venden tilbage til arbejde efter sygdom.

Trivsel på Arbejdspladsen er målrettet medarbejdere og ledere i virksomheder, hvis arbejdsglæde og evne til selv-ledelse er påvirket af egne kropslige, kognitive, emotionelle reaktioner, og af rammerne.

Har du brug for en ergoterapeut, der er skarp på, hvordan der skabes vækst ud fra det enkelte menneskes udgangspunkt?
Læs nærmere her

Kontakt

Individuelle forløb

To menneskers underben med støvler på. Fødderne peger fremad. De står sammen ved siden af hinanden - i våd skovbund.

Dette tilbud er til dig som ønsker en ændring, men ikke lige ved, hvad der skal til. Dit aktivitetsniveau er anderledes, end det engang har været. Måske trives du ikke, måske oplever du dig fanget i sygdom og symptomer. Måske ved du ikke, hvordan du skal håndtere din nærmestes ændrede adfærd efter sygdom eller skade. Måske har du svært ved kontakt med andre mennesker, måske svært ved at sove, at stå op, at lave noget eller lade være – så meget at det begrænser dig i din hverdag.

Jeg kan ikke fjerne det lort, du oplever i dit liv, men jeg kan vise dig mulighederne for, at det bliver komposteret.
Læs nærmere her

Kontakt

En stor glaskugle står på en mindre støtte i en åbning med træer omkring sig. Her er udsigt over vandet. På vandet ser du en sejlbåd. Hvis du ser igennem glaskuglen er himmel og hav omvendt. igennem glaskuglen ses skibene, som også vender på hovedet.

Dette tilbud er til dig, som har brug for opbakning, inspiration eller nye vinkler på din livs-situation. Det kan være du jævnligt oplever dig alene, overvældet eller begrænset. Jeg sender dig MMS’er (SMS’er med billeder) med jævne mellemrum. Her er en direkte kontakt.

MMS’erne understøtter muligheden for at blive forstyrret på en måde som støtter dig i din hverdag. Du får øjnene op for andre handlemuligheder med udgangspunkt i din egen hverdag.

Hvis du mærker en grad af interesse
læs nærmere her

Kontakt

Ergonomisk vejledning

Det er ikke altid tilstrækkeligt at fikse den ydre verden, men det kan hjælpe at få sorteret i det, som forstyrrer omkring os. Hvordan indrettes den enkelte arbejdsplads mest optimalt og hvordan gives plads til variation?

Som ergoterapeut arbejder jeg med arbejdspladsindretninger – herunder vejledning omkring den enkeltes arbejdsplads og arbejdsfunktioner.

Der er opmærksomhed på detaljer, som i et samlet hele kan gøre en stor forskel for den enkelte medarbejders trivsel.
Læs nærmere her

Kontakt

Funktionsevnevurdering

Tilbuddet er til dig eller din klient/medarbejder som har brug for en saglig, grundig redegørelse af egen evne til at fungere i hverdagen. Igennem interview og observation dokumenteres nuværende funktionsniveau og herudfra udspecificeres eventuelle skånehensyn.

En funktionsevnevurdering giver en betydningsfuld indsigt, når den er solidt og sagligt velfunderet.
Læs nærmere her

Kontakt

en vinbjergsnegl kryber over en grussti. Billedet er taget i sneglens øjenhøjde, hvilket gør at grusstien fylder meget på billedet.. Der er græs på begge side af stien. Sneglen er på vej fra den ene græsrabat til den anden.

Vi kan i situationer i livet have brug for et guidet stop op. Det tilbyder jeg dig her.
Opmærksomhedsøvelserne er forskellige former for lydfiler, der støtter dig i at leve livet i hverdagen. Også når du overvældes.

Her er fokus på hele kroppen i et samspil med omgivelserne.

Lydfilerne er lavet, så du med gavnlig effekt kan bruge dem igen og igen, når du har brug for lige netop det, de tilbyder.
Læs nærmere her

Du kan også købe dem i webshoppen

Lydfilerne benyttes ofte i forbindelse med JACT’s individuelle forløb, herunder Trivsel på arbejdspladsen

kontakt