Individuelle forløb

Få hele kroppen med i hverdagen - ergoterapeutisk intervention

  • Et forløb på 3 gange med korte intervaller og en senere opfølgning, som udvider dit rodnet og din handleevne
  • Det foregår i din hverdag - hjemme hos dig - hvor forandringen kan ske uden den behøves forceres.
  • Struktur og fleksibilitet i mødeform med fokus på optimal kontakt og tilgængelighed, individuelt tilpasset
  • Fast pris, - 5000 kr

Forløbet er hands-on og brugbart med fokus på at være aktør i livet under de vilkår, du oplever, lige her og nu.

Jeg er der i hele perioden som en hånd i ryggen, en facilitator og italesætter af samspil imellem krop/hjerne og omgivelser og hånd i ryggen.

Der optages og udleveres vejledningsvideoer undervejs.

Dette tilbud er til dig som ønsker en ændring, men ikke lige ved, hvad der skal til. Du oplever dig fanget i arbejde/privatliv eller i sygdom/symptomer.

Måske ved du ikke, hvordan du skal håndtere din egen eller din nærmestes ændrede adfærd efter sygdom eller skade.

Måske har du smerter, måske svært ved kontakt med andre mennesker, måske svært ved at sove, at stå op, at lave noget eller lade være – så meget at det begrænser dig i din hverdag.

De kropslige reaktioner kan overvælde. Det kan føles som forbindelsen er røget indadtil eller udadtil.

Det kan virke fuldkommen uoverskueligt at finde vej, når man oplever sig fanget eller fastlåst, hvad enten det er i omgivelserne eller igennem egne tanker, følelsesmæssige/kropslige reaktioner eller…

Vi kan være styret af udefra kommende input og vi kan have tendens til at søge de kortsigtede løsninger.

Der kan bruges alt for meget energi på at finde ud af årsagen, på at kæmpe for at fikse eller ændre noget. Det kan være spild af ressourcer.

Derfor arbejder jeg, som jeg gør i dag med forløb, hvor der er en opmærksomhed på den ydre verden OG den indre verden.

Det er i dagligdagen, i naturen og i kroppen/sanse-apparatet, at du finder ressourcerne, så du gradvist kan opleve at blive aktør i livet, som det nu engang har formet sig for dig.

Men det kræver opbakning og støtte.

Den støtte kan du få fra mig. Og vi kan afdække, hvorfra du ellers kan få den.

Du er ikke alene, selv om det kan opleves sådan.

Tjek mine referencer. Hvis du mærker en interesse for tilbuddet, kontakt mig endelig, så vi rammer det, du har brug for.

Hvis du er interesseret i JACT’s andre indsatser – alle med formålet at være aktør i livet som det former sig – læs nærmere her

facebook-squarelinkedin-squareinstagram