Funktionsevnevurdering i Østjylland

Tilpas arbejdsbyrden og tag hensyn med en grundig funktionsevnevurdering

En diagnose kan ikke stå alene. Vi er så meget mere end de symptomer, der kan overvælde. Men det kan være svært at se, når man står i det.

Uanset om det er sygdom eller en skade, der har skabt en ændring i din eller en medarbejders/klients adfærd, er det væsentligt at forholde sig til virkeligheden lige her og nu - og mulighederne fremadrettet.

På engelsk er udtrykket ”Shit happens”. Der kan ske en masse i vores liv. Sygdom, skader, lidelser kan komme. Ud af den værste lort kan der komme noget næringsrigt gødning, men der kan også komme en ætsende gylle. For at sidstnævnte ikke sker, er der behov for en opmærksom indsats, der ikke er styret af forudindtagelser.

Det kræver, at vi kender udgangspunktet, herunder hvad der støtter og forstyrrer i omgivelserne. Det er her en funktionsevnevurdering er relevant.

En funktionsevnevurdering giver veldokumenteret klarhed over egen formåen. Den afdækker egne begrænsninger OG handlemuligheder i et samspil med omgivelserne. Vi ser på, hvordan de daglige aktiviteter udføres, hvad der er nemt, hvad der er vanskeligt og hvad der betyder noget. Herigennem fås et velfunderet indtryk af udgangspunktet lige her og nu.

Jeg benytter anerkendte ergoterapeutiske undersøgelses-redskaber. Afhængig af formålet med vurderingen vælger vi, hvilke undersøgelser der er relevante.

Hvis du har brug for inspiration her og nu, kan du læse nærmere om rehabilitering her

vi kan have et begrænset udsyn. Som her hvor bilvinduet ikke er rullet ned, så dråber og dug begrænser udsynet.

Hvis du mærker en interesse for tilbuddet, kontakt mig endelig, så vi rammer det, du har brug for.

Hvis du er interesseret i JACT’s andre indsatser – alle med formålet at være aktør i livet som det former sig – læs nærmere her

facebook-squarelinkedin-squareinstagram