Inspiration2021-03-12T09:41:45+01:00

Invitation til et samarbejde

Måske er du fyldt op af  utilstrækkelighed. Du når ikke det du skal – eller andre synes du skal. På arbejde eller hjemme. Du har svært ved at sove, svært ved at koncentrere dig, svært ved hvile eller aktivitet eller svært ved at hjælpe en anden, der har svært ved det …..You Name It.

Jeg inviterer til et samarbejde med dig selv: en mulighed for at etablere mere kontakt indadtil og udadtil. Formålet er at øge din indsigt frem for at øge din viden, at skærpe din forståelse og handlekraft i hverdagen med hensyn til at leve livet i et samspil.

Det er min anbefaling, at du skruer ned for tempoet og lægger mærke til, hvad der opstår undervejs. Du behøver ikke forcere noget.

Dette er også en invitation til at tage dig selv/dine kropslige signaler alvorligt med en legende lethed. Oftest bærer vi større byrder, end vi umiddelbart behøves. Lad dig inspirere. Mærk efter hvad, der virker og hvordan.

Hvis noget vækker genklang, kontakt JACT eller læs nærmere her.

Begrænsninger – og hvordan vi håndterer dem

Se denne video og lad dig inspirere af naturen v/ Anette Jackson.

Forstyrrelser – og hvordan vi håndterer dem

Se denne video og få indsigt i hvordan forstyrrelser påvirker

Vi kan opleve så meget støj i hverdagen:
Lyd, lys, bevægelse, krav, møder med andre, der vækker egne historier osv.

Støj, der får muskler til at spænde, hjertet til at banke. Støj, der udmatter, så træthed overvælder. Følelser vækkes og forestillinger/tanker fylder….

Indre og ydre hænger sammen; Stormvejr, URO. Og hvad så? Hvordan kan du agere med denne støj, denne uro?

Prøverummet

Et prøverum kender vi mest som et sted, hvor vi kan trække et gardin for og prøve noget nyt tøj.
Jeg vil invitere dig ind i et andet form for prøverum. Sørg for at gardinet er trukket for, så du kan prøve af i fred og ro.

Download  “Prøverummet” – print eventuelt siden ud. Læs nærmere i teksten og hav den med dig, når du ser videoen om, hvordan du håndterer forstyrrelser i hverdagen.

Prøverummet

Støttende forstyrrelser

I Bloggen Støttende Forstyrrelser, får du eksempler på de personlige beskeder, jeg sendes ud via en MMS (SMS’er med billeder). Har du lyst til at åbne øjnene og give plads til refleksioner og ny handleadfærd; dyk ned i tekst og billeder, som dermed ikke er så forstyrrende, fordi du selv vælger dem til. Dvæl ved dem og lad dig inspirere.

Ønsker du  at få personlige MMS’er via en abonnementsordning, der understøtter muligheden for at blive forstyrret på en måde som støtter dig i din hverdag?

Køb det i webshoppen eller læs nærmere om Støttende Forstyrrelser eller følg mig på Instagram

Ergonomi – at arbejde i et samspil med omgivelserne

Du kan finde viden om ergonomi og arbejdspladsindretning mange steder. Det er ganske relevant, når der er tvivl om, hvordan du for eksempel skal sidde mest optimalt. Men det er også mere viden som fylder i hovedet. Hovedet kan opleves tungt nok i forvejen og ofte afskæres kontakten til kroppen, når der er for meget. Det betyder, vi ikke lytter til de signaler, der kommer fra kroppen og som tydeligt fortæller, hvad der er behov for.

Stolen ER vigtig. Men det er lige så betydningsfuldt, hvordan du bruger den og hvordan den er placeret. Her kan vi som arbejdsplads arbejde sammen. Et sted at starte er hos os selv.

Er du opmærksom på din kropsholdning lige nu?

Hvis du svarer nej, vil det være lige som 99% andre, fordi de jo læser teksten og har opmærksomhed på skærmen og indholdet i teksten – ikke på deres egen krop. Sådan er det mange gange i vores arbejde.

Igen er det værd at minde om, at hvis det omkring os ikke umiddelbart støtter en naturlig arbejdsstilling og evne til at fokusere på arbejdsopgaver, begrænses vi og belaster dele af krop og hjerne.

Følgende filer er inspirationsark, som skærper din evne til at være opmærksom, så du nemmere kan arbejde i et samspil med omgivelserne:

  • Du kan træne din evne til at være i balance via et stående eller et siddende stop op, hvilket også skærper din evne til at være fokuseret. (Herunder blive opmærksom på, hvad der – lige her og nu – forstyrrer i omgivelserne og hvad der kan gøres for at ændre de vilkår, der forstyrrer).
  • Aften og morgenøvelserne understøtter evnen til at være i balance. Nogle gange er det godt at bytte rundt på øvelserne, så aften bliver til morgen;-)

Downloads:

 Et siddende stop op

Ω “Et siddende stop op” kan også købes som lydfil her

a

 Et stående stop op

Ω “Et stående stop op” kan købes også som lydfil her

a

 3 morgen og aftenøvelser

Rehabilitering – når skaden er sket, hvad så?

Rehabilitering er defineret som en tidsbestemt og målrettet samarbejdsproces, hvor indsatsen baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger. Samt at denne indsats er koordineret, sammenhængende og vidensbaseret. Og jeg ønsker at tilføje, at der er behov for visdom og helhed.

Vi kan have en tendens til at ville fixe problemet – sygdommen eller skaden – med endeløse behandlinger eller uhensigtsmæssigt fokus på personligheden. (f.eks. “Nå ja, han er sådan en skrøbelig mand” eller “hun tør heller aldrig prøve noget nyt”).  Behandlinger giver måske her og nu lindring, det personlige fokus gør det umiddelbart nemmere at danne overblik over situationen, men det indsnævrer mulighederne for at være aktør.

Vores daglige aktivitetsniveau påvirkes af det, der sker inden i os og (når vi reagerer på) det, der sker omkring os. Vi kan påvirkes af smerter, af sygdomme, af uventede skader med langvarige konsekvenser. Vi kan påvirkes af tab, mennesker vi mister, et dyr, et job eller mangler på samme. Belastninger er mere end kun det fysiske. Der er intet der er for stort eller for lille. Det er som det er, når vi påvirkes af det. Og det er aldrig noget pjat, når der kommer reaktioner.

Hvis du ikke kan kende din egen, din medarbejder, kollega eller pårørendes adfærd, kan der være behov for en ny tilgang. Det samme gælder hvis du arbejder  som professionel i sundhedsvæsenet eller indenfor beskæftigelsesområdet. Vi er alle mennesker. Jeg ønsker med downloads og artikler om rehabilitering at danne et nyt grundlag for handling i et samspil med omgivelserne. Filerne er ikke To Do lister, men de åbner op for ny forståelse af funktionsevne og rehabilitering. De er øjen-åbnende, muligheds-skabende ark, som giver indsigt i funktionsevne og hvad der påvirker den. De henvender sig til dig som menneske og er lige relevante uanset din rolle. Desuden er der en øvelse, som kan praktiseres, når du har brug for at mærke din krop i kontakt med jorden.

Hvis du har behov for en funktionsevnevurdering: Læs nærmere her

Go to Top