JACT’s salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af lyd-filer, mms-abonnementer og rådgivning på https://jact.dk/wordpress/shop/
Fortrydelsesretten gælder for private forbrugere og erhvervsdrivende, der handler via https://jact.dk/wordpress/shop/
https://jact.dk/wordpress/shop/ejes og drives af JACT, CVR-nr. 33447698. Eldrupvej 3, 8963 Auning, Tel: (+45) 2046 2277, anette@jact.dk

Aftalens varighed

Hvis du køber MMS-abonnement er der tale om en abonnementsaftale, der løber videre, indtil den opsiges. Abonnementsaftalen løber videre, i den form du har købt.

Opsigelse
Du er bundet i den periode aftalen er købt til. Herefter kan aftalen opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med Dankort, Visa og MasterCard.

Beløbet trækkes først, når tjenesteydelsen iværksættes.

Vi leverer tjenesteydelsen; MMS-abonnement inden for 1 til 7 dage, hvis du giver samtykke til, at leveringen påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen med den virkning, at du skal betale for den del af ydelsen, der er leveret, inden du fortryder aftalen.

Mindstepris for tjenesteydelserne inkl. Moms: Priserne er angivet i danske kroner:

  • 1 mdr. MMS-abonnement: kr. 99
  • 3 mdr. MMS-abonnement: kr. 250
  • 6 mdr. MMS-abonnement: kr. 475
  • 12 mdr. MMS-abonnement: kr. 900

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgik aftalen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en e-mail hvor du oplyser, at du fortryder til JACT v/Anette Jackson, Eldrupvej 3, 8963 Auning,  anette@jact.dk

A: Løbende tjenesteydelser der kan i værksættes inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Du skal betale for den del af ydelsen, der er leveret indtil din fortrydelse, hvis du ønsker, at leveringen af MMS-abonnement skal påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage. Det beløb du skal betale, er et beløb, der står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informer os om, at du fortryder købet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af aftalen.
Når du underskriver JACT’s salgs- og leveringsbetingelser giver du samtidig dit udtrykkelige samtykke til at betale for den del af ydelsen, der er leveret, inden du har givet meddelelse om din fortrydelse. Prisen fastsættes til 4 kr pr. dag, hvor du har kunnet benytte ydelsen.

B: Digitalt indhold der ikke leveres på et fysisk medium

Du har ikke fortrydelsesret ved levering af digitalt indhold som f.eks. lydfiler og apps, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister fortrydelsesretten, når du har givet dit samtykke.
Når du underskriver JACT’s salgs- og leveringsbetingelser giver du samtidig dit udtrykkelige samtykke og anerkender, at du mister din fortrydelsesret, når udførelsen påbegyndes.

Følger af fortrydelse
Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. det oven for anførte.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Reklamation – Klager over tjenesteydelsen

Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på anette@jact.dk eller Mobil (+45) 2046 2277

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse anette@jact.dk

Standardfortrydelsesformular

Download Standardfortrydelsesformularen i PDF format. Udfyld felterne og send den til JACT v/Anette Jackson (Der er en aktiv knap du kan benytte i PDF’en)

Vær opmærksom på, at du skal have den downloadet, før du kan udfylde den. Vi anbefaler, du benytter den officielle ADOBE READER, som du kan downloade her.

facebook-squarelinkedin-squareinstagram