Velkommen til JACT’s indsatser

JACT’s indsatser favner alle vinkler omkring det at være aktør i eget liv. Her er fokus på at finde veje til at leve livet, ikke kun overleve.

Indsatserne varierer. På forskellig vis rammer de behovet hos de mere belastede eller hos dem, der kan se gevinsten ved at have mere trivsel i hverdagen. Jeg tilbyder udviklingsrum for dem, der oplever sig begrænset af fysiske, emotionelle eller kognitive reaktioner. Nogle af indsatserne kan også være for dem, der oplever sig fastlåst i en livssituation eller har brug for ny inspiration.

Trivsel på arbejdspladsen

JACT tilbyder forløb, der kan forebygge skader, slid og sikre trivsel på arbejdspladsen.  Forløb som også giver plads til vækst, når der skal skabes en langtidsholdbar venden tilbage til arbejde efter sygdom.

Trivsel på Arbejdspladsen er målrettet medarbejdere og ledere i virksomheder, hvis arbejdsglæde og evne til selv-ledelse er påvirket af egne kropslige, kognitive og emotionelle reaktioner – og/eller af rammerne.

Har du brug for en ergoterapeut, der er skarp på, hvordan der skabes vækst ud fra  det enkelte menneskes udgangspunkt? læs nærmere her.

Kontakt

Individuelle forløb

  • Kontakt, tilgængelighed og fleksibilitet i mødeform
  • Afgrænsede forløb, som giver indsigt og styrke til at handle hensigtsmæssigt – og til at sige fra
  • Fast månedspris, individuelt tilpasset

Dette tilbud er til dig som ønsker en ændring, men ikke lige ved, hvad der skal til. Dit aktivitetsniveau er anderledes, end det engang har været. Måske trives du ikke, måske oplever du dig fanget i sygdom og symptomer. Måske har du svært ved kontakt med andre mennesker, måske svært ved at sove, at stå op, at lave noget eller lade være – så meget at det begrænser dig i din hverdag.

Jeg kan ikke fjerne det lort, du oplever, der er i dit liv, men jeg kan vise dig mulighederne for, at det bliver komposteret.

Det kan virke fuldkommen uoverskueligt at finde sin egen vej, når man oplever sig fanget eller fastlåst, hvad enten det er i omgivelserne eller igennem egne tanker, følelsesmæssige/kropslige reaktioner eller….

Jeg tilbyder afgrænsede forløb af minimum 3 måneder, som giver indsigt, fundament og styrke.  Varige transformationer kræver et praksis/øve-RUM, og det får du hos mig. Jeg er der som hånden i ryggen, stolen der støtter, lygten som viser, at der er en vej, selv om det opleves mørkt her og nu. Det er i dagligdagen, i naturen og i kroppen/sanse-apparatet, at du finder ressourcerne, så du gradvist kan opleve at blive aktør i dit eget liv.

Forløbet er sat i en fast ramme, hvor der er plads til individuel tilpasning. Vi har nogle faste aftaler, som planlægges i starten af forløbet. Samtidig vægtes en kontinuerlig, ugentlig digital støtte, som forstyrrer og skærper din evne til at agere frem for REagere. I forløbet er jeg tilgængelig, når det brænder på. Når noget trykker eller trigger, kontakter du mig efter aftale.

Selv et øjebliks kontakt kan gøre en forskel. Derfor afregnes tiden pr. minut, da det er væsentligt, at forløbet ikke er låst fast i timer.

Kontakt

  • Har du brug for opbakning?
  • Oplever du dig jævnligt alene, overvældet eller begrænset?
  • Har du brug for inspiration og nye vinkler på din livs-situation?

Hvis du svarer ja til et af spørgsmålene, så kan dette tilbud være noget for dig. Jeg har over nogle år udviklet et produkt som består af MMS’er (SMS’er med billeder), der er personligt stilet til dig som modtager.

MMS’erne understøtter muligheden for at blive forstyrret på en måde som støtter dig i din hverdag. De støttende forstyrrelser er tekster og billeder, som kan inspirere og støtte i hverdagen, så du kan være til stede, tage vare på dig selv og dermed din omverden.

Forstyrrelser skaber rum for nye handlinger. Ellers bliver vi blot stående, der hvor det er sikkert at være. Samtidig kan der være så mange forstyrrelser i vores hverdag, at vi kan overvældes og vores handle-evne bliver begrænset. Det drejer sig altså ikke kun om at undgå forstyrrelser, men om at finde svar på et spørgsmål som: Hvordan skærper du din evne til at blive forstyrret, uden at lade dig forstyrre?

Det gør du ved at træne det roligt og opmærksomt. F.eks i form af et MMS-abonnement, som dette, med Støttende Forstyrrelser.

Det er op til dig, hvordan du benytter MMS’erne. Men det er givtigt at tage stilling til, hvad du har behov for. Nogle skriver noter. Nogle stopper op. Nogle mærker efter, “Åhja, det er her, jeg er”. Nogle bliver mindet om, at de ikke er alene osv osv.

Billederne er taget i hverdagen, mange i naturen, og relateret til den årstid, vi befinder os i. De er her-og-nu refleksioner, som du kan tage ind, lige netop som det virker for dig. Du kan se eksempler på tekst og billeder her.

De støttende forstyrrelser er en del af tilbuddet til bl.a. Trivsel på arbejdspladsen og Individuelle forløb.

Har du lyst til at åbne øjnene og give plads til refleksioner og ny handleadfærd; Tilmeld dig tjenesten

Kontakt

Ergonomisk vejledning

Det er ikke altid tilstrækkeligt at fixe den ydre verden, men det kan hjælpe at få sorteret i det, som forstyrrer omkring os. Hvordan indrettes den enkelte arbejdsplads mest optimalt, og hvordan gives plads til variation?

Som ergoterapeut arbejder jeg med arbejdspladsindretninger – herunder vejledning omkring den enkeltes arbejdsplads og arbejdsfunktioner.

Der er opmærksomhed på detaljer, som i et samlet hele kan gøre en stor forskel for den enkelte medarbejders trivsel.

Jeg vægter at gøre vejledningerne simple, målrettede og brugbare – det sker i et samspil med medarbejder og ledelse. Jeg ønsker at vise, hvor nemt vi kan kære om kroppen i et samspil med omgivelserne, så den enkelte medarbejders krudt kan bruges på det han/hun er god til – netop sit arbejde.

Kontakt

Funktionsevnevurdering

Tilbuddet er til dig eller din klient/medarbejder som har brug for en saglig, grundig redegørelse af egen evne til at fungere i hverdagen. Igennem interview og observation dokumenteres nuværende funktionsniveau og herudfra udspecificeres eventuelle skånehensyn.

En funktionsevnevurdering giver en betydningsfuld indsigt, når den er solidt og sagligt velfunderet.

En diagnose kan ikke stå alene. Vi er så meget mere end de symptomer, der kan overvælde. Og uanset om det er sygdom eller en skade, der har skabt en ændring i din adfærd, kan det opleves som noget lort…

På engelsk er udtrykket ”Shit happens”. Ja, der kan ske en masse i vores liv. Sygdom, skader, lidelser kan komme. Ud af den værste lort kan der komme noget næringsrigt gødning, men der kan også komme en ætsende gylle. For at sidstnævnte ikke sker, er der behov for en ekstra indsats og den kræver, at vi kender udgangspunktet.

En funktionsevnevurdering afdækker egne begrænsninger OG handlemuligheder i et samspil med omgivelserne. Vi ser på, hvordan de daglige aktiviteter udføres, hvad der er nemt, hvad der er vanskeligt og hvad der betyder noget. Herigennem fås et velfunderet indtryk af, udgangspunktet lige her og nu.

Jeg benytter velafprøvede ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, hvor jeg altid vægter, hvilke der er relevante i den givne situation.

Kontakt

Vi kan i situationer i livet have brug for et guidet stop op. Det tilbyder jeg dig her.
Lydfilerne er forskellige former for opmærksomhedsøvelser der støtter dig i at leve livet i hverdagen. Også når du overvældes.

Her er fokus på hele kroppen i et samspil med omgivelserne.
Lydfilerne er lavet, så du med gavnlig effekt kan bruge dem igen og igen, når du har brug for lige netop det, de tilbyder.
Du kan købe dem i webshoppen.

Lydfilerne benyttes ofte i forbindelse med JACT’s individuelle forløb, herunder Trivsel på arbejdspladsen

kontakt