Velkommen til JACT’s indsatser – bliv aktør i eget liv.

JACT’s indsatser favner alle vinkler omkring det at være aktør i eget liv. Her er fokus på at finde veje til at leve livet, ikke kun overleve.

Indsatserne varierer. På forskellig vis rammer de behovet hos de mere belastede eller hos dem, der kan se gevinsten ved at have mere trivsel i hverdagen. Jeg tilbyder udviklingsrum for dem, der oplever sig begrænset af fysiske, emotionelle eller kognitive reaktioner. Nogle af indsatserne kan også være for dem, der oplever sig fastlåst i en livssituation eller har brug for ny inspiration.

Trivsel på arbejdspladsen

Et vejarbejde vejskilt, der er vendt på hovedet. Det ser ud som om vejarbejderen på skiltet er ved at grave sig ned. Han står på hovedet og arbejder imod tyngdekraften.

JACT tilbyder forløb, der kan forebygge skader, slid og sikre trivsel på arbejdspladsen.  Forløb som også giver plads til vækst, når der skal skabes en langtidsholdbar venden tilbage til arbejde efter sygdom.

Trivsel på Arbejdspladsen er målrettet medarbejdere og ledere i virksomheder, hvis arbejdsglæde og evne til selv-ledelse er påvirket af egne kropslige, kognitive og emotionelle reaktioner – og/eller af rammerne.

Har du brug for en ergoterapeut, der er skarp på, hvordan der skabes vækst ud fra  det enkelte menneskes udgangspunkt? læs nærmere her.

Individuelle forløb

To menneskers underben med støvler på. Fødderne peger fremad. De står sammen ved siden af hinanden - i våd skovbund.

Dette tilbud er til dig som ønsker en ændring, men ikke lige ved, hvad der skal til. Dit aktivitetsniveau er anderledes, end det engang har været. Måske trives du ikke, måske oplever du dig fanget i sygdom og symptomer. Måske har du svært ved kontakt med andre mennesker, måske svært ved at sove, at stå op, at lave noget eller lade være – så meget at det begrænser dig i din hverdag.

Jeg kan ikke fjerne det lort, du oplever, der er i dit liv, men jeg kan vise dig mulighederne for, at det bliver komposteret. Læs nærmere her

En stor glaskugle står på en mindre støtte i en åbning med træer omkring sig. Her er udsigt over vandet. På vandet ser du en sejlbåd. Hvis du ser igennem glaskuglen er himmel og hav omvendt. igennem glaskuglen ses skibene, som også vender på hovedet.

Dette tilbud er til dig, som har brug for opbakning, inspiration eller nye vinkler på din livs-situation. Det kan være du jævnligt oplever dig alene, overvældet eller begrænset. Jeg har over nogle år udviklet et produkt som består af MMS’er (SMS’er med billeder), der er personligt stilet til dig som modtager. Her er en direkte kontakt.

MMS’erne understøtter muligheden for at blive forstyrret på en måde som støtter dig i din hverdag. Du får øjnene op for andre handlemuligheder med udgangspunkt i din egen hverdag. Hvis du mærker en grad af interesse; læs nærmere her

Ergonomisk vejledning

Det er ikke altid tilstrækkeligt at fixe den ydre verden, men det kan hjælpe at få sorteret i det, som forstyrrer omkring os. Hvordan indrettes den enkelte arbejdsplads mest optimalt, og hvordan gives plads til variation?

Som ergoterapeut arbejder jeg med arbejdspladsindretninger – herunder vejledning omkring den enkeltes arbejdsplads og arbejdsfunktioner.

Der er opmærksomhed på detaljer, som i et samlet hele kan gøre en stor forskel for den enkelte medarbejders trivsel.

Jeg vægter at gøre vejledningerne simple, målrettede og brugbare – det sker i et samspil med medarbejder og ledelse. Jeg ønsker at vise, hvor nemt vi kan kære om kroppen i et samspil med omgivelserne, så den enkelte medarbejders krudt kan bruges på det han/hun er god til – netop sit arbejde.

Funktionsevnevurdering

Tilbuddet er til dig eller din klient/medarbejder som har brug for en saglig, grundig redegørelse af egen evne til at fungere i hverdagen. Igennem interview og observation dokumenteres nuværende funktionsniveau og herudfra udspecificeres eventuelle skånehensyn.

En funktionsevnevurdering giver en betydningsfuld indsigt, når den er solidt og sagligt velfunderet.

En diagnose kan ikke stå alene. Vi er så meget mere end de symptomer, der kan overvælde. Og uanset om det er sygdom eller en skade, der har skabt en ændring i din adfærd, kan det opleves som noget lort…

På engelsk er udtrykket ”Shit happens”. Ja, der kan ske en masse i vores liv. Sygdom, skader, lidelser kan komme. Ud af den værste lort kan der komme noget næringsrigt gødning, men der kan også komme en ætsende gylle. For at sidstnævnte ikke sker, er der behov for en ekstra indsats og den kræver, at vi kender udgangspunktet.

En funktionsevnevurdering afdækker egne begrænsninger OG handlemuligheder i et samspil med omgivelserne. Vi ser på, hvordan de daglige aktiviteter udføres, hvad der er nemt, hvad der er vanskeligt og hvad der betyder noget. Herigennem fås et velfunderet indtryk af, udgangspunktet lige her og nu.

Jeg benytter velafprøvede ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, hvor jeg altid vægter, hvilke der er relevante i den givne situation.

en vinbjergsnegl kryber over en grussti. Billedet er taget i sneglens øjenhøjde, hvilket gør at grusstien fylder meget på billedet.. Der er græs på begge side af stien. Sneglen er på vej fra den ene græsrabat til den anden.

Vi kan i situationer i livet have brug for et guidet stop op. Det tilbyder jeg dig her.
Lydfilerne er forskellige former for opmærksomhedsøvelser der støtter dig i at leve livet i hverdagen. Også når du overvældes.

Her er fokus på hele kroppen i et samspil med omgivelserne.

Lydfilerne er lavet, så du med gavnlig effekt kan bruge dem igen og igen, når du har brug for lige netop det, de tilbyder.
Du kan købe dem i webshoppen.

Lydfilerne benyttes ofte i forbindelse med JACT’s individuelle forløb, herunder Trivsel på arbejdspladsen