Inspiration

Invitation til et samarbejde

Jeg inviterer til et samarbejde med dig selv: en mulighed for at etablere mere kontakt indadtil og udadtil.

Formålet er at øge din indsigt frem for at øge din viden, at skærpe din forståelse og handlekraft med hensyn til at leve livet i et samspil. Her kan du blive lidt klogere på dit udgangspunkt - lige nu og lige her. 

Det er min anbefaling, at du skruer ned for tempoet og lægger mærke til, hvad der opstår undervejs. Du behøver ikke forcere noget.

Dette er også en invitation til at tage dig selv/dine kropslige signaler alvorligt med en legende lethed. Oftest bærer vi større byrder, end vi umiddelbart behøves.

Lad dig inspirere og støtte af videos, tekst og lyd. Mærk efter hvad, der virker og hvordan.

Hvis noget vækker genklang, kontakt JACT eller læs mere om mine ydelser her

Hvad er vigtigt lige nu?

Du kan klikke på på knapperne herunder. På den overskrift, der fænger.
Det er givtigt at tage i mindre bidder. I et tempo, der virker for dig. Stop når du er mættet.

Det kan være svært at mærke, hvad der virker for een i det givne øjeblik. Særligt når man er overvældet.

Hvis du oplever en uro, spændinger, tankemylder m.m. kan du vælge stoppe op et øjeblik.  Mærk din vejrtrækning og din krops kontakt med underlaget - lyt til kroppens signaler. Hvad har du brug for lige nu?
Måske bevæg dig væk og kom igen en anden gang.
Tiden kommer;-)

Begrænsninger - og hvordan vi håndterer dem


Hegn er en del af gåturen - og livet

Der er  hegn, du kan gøre noget ved. Og der er hegn, det er spild af energi at fokusere på.

Men hvad består hegn egentlig af? Har du lyst til at undersøge det nærmere?

Du er velkommen i Prøverummet - se herunder. Der er altid en ledig plads;-)

Forstyrrelser - og hvordan vi håndterer dem


Forstyrrelser på gåturen - og i livet

Vi kan opleve så meget støj, så mange forstyrrelser i hverdagen.

Hvordan kan du agere med denne form for blæst, stormvejr, tåge, denne støj eller uro?

Du er velkommen i Prøverummet - se herunder. Der er altid en ledig plads;-)

Prøverummet

Et prøverum kender vi mest som et sted, hvor vi kan trække et gardin for og prøve noget nyt tøj.

Jeg vil invitere dig ind i et andet form for prøverum. Sørg for at gardinet er trukket for, så du kan prøve af i fred og ro. Det vil sige find et roligt sted, hvor du kan være uforstyrret.

I det ene prøverum kan du lade dig inspirere af videoen "Hegnet".  Giv dig mulighed for at dvæle ved de begrænsninger du oplever i livet lige nu, Hvordan påvirker det dig?  Hvis det falder naturligt, kan du læse en Støttende Forstyrrelse som handler om hegnene i livet.

I det andet prøverum kan du downloade  “Prøverummet Støjen” – print eventuelt siden ud. Lad dig vejlede af teksten, når du (gen)ser videoen om, hvordan vi håndterer forstyrrelser i hverdagen. Du får mulighed for at dvæle ved den støj du oplever  i livet, hvordan det påvirker dig og hvilke muligheder du har for at være med det. Hvis det falder naturligt, kan du læse en Støttende Forstyrrelse som handler om støjen i hverdagen.

Støttende forstyrrelser

I Bloggen Støttende Forstyrrelser, får du eksempler på de personlige beskeder, jeg sendes ud via en MMS (SMS’er med billeder). Har du lyst til at åbne øjnene og give plads til refleksioner og ny handleadfærd; dyk ned i tekst og billeder, som dermed ikke er så forstyrrende, fordi du selv vælger dem til. Dvæl ved dem og lad dig inspirere.

Ønsker du at få personlige MMS’er via en abonnementsordning, der understøtter muligheden for at blive forstyrret på en måde som støtter dig i din hverdag?

Køb det i webshoppen eller læs nærmere om Støttende Forstyrrelser eller følg mig på Instagram

marts 4, 2019
Træk lige håndbremsen;-)

Billedets påmindelse kan være givtig at have med: Husk at trække håndbremsen;-) Det er spild af ressourcer at have motor, speeder og kobling i aktion, når man alligevel holder stille. Overfør det til din krop og situation lige nu. Mærk hvad det gør at give slip, læne dig tilbage og bare nyde udsigten med alt, […]

Læs mere
februar 25, 2019
Lad mørket være - og der kommer mere lys på vejen

Jeg inviterer til et stop op, når det passer dig. Stop op, mærk kroppens placering i rummet. Ja, mærk kontakten til jorden. Pust ud. Giv slip på det, der ellers fylder. Træk vejret ind, sid/stå med værdighed. ..Pust ud....aaaahhhh... På en indånding; Vend fokus til de to billeder. Det ene hvor jeg havde billygterne tændt. […]

Læs mere
februar 18, 2019
Få lys på situationen

Billeder af det samme. Billedet, som fremtræder lysest, er det, hvor jeg valgte at fokusere på det område, der var mørkest. En overvejelse værd; At det, vi tror er mørkest, viser sig at være lyst, når vi giver det opmærksomhed. Nogle gange er det dog væsentligt at gøre sammen med en vi har tillid til. […]

Læs mere
FLERE STØTTENDE FORSTYRRELSER

Ergonomi - i samspil med omgivelserne

Downloads

Et siddende stop op
Ω “Et siddende stop op” kan også købes som lydfil her
Et stående stop op
Ω “Et stående stop op” kan købes også som lydfil her

Du kan finde viden om ergonomi og arbejdspladsindretning mange steder. Det er ganske relevant, når der er tvivl om, hvordan du for eksempel skal sidde mest optimalt. Men det er også mere viden som fylder i hovedet. Hovedet kan opleves tungt nok i forvejen og ofte afskæres kontakten til kroppen, når der er for meget. Det betyder, vi ikke lytter til de signaler, der kommer fra kroppen og som tydeligt fortæller, hvad der er behov for.

Stolen ER vigtig. Men det er lige så betydningsfuldt, hvordan du bruger den og hvordan den er placeret. Her kan vi som arbejdsplads arbejde sammen. Et sted at starte er hos os selv.

Er du opmærksom på din kropsholdning lige nu?

Hvis du svarer nej, vil det være lige som 99% andre, fordi de jo læser teksten og har opmærksomhed på skærmen og indholdet i teksten – ikke på deres egen krop. Sådan er det mange gange i vores arbejde.

Igen er det værd at minde om, at hvis det omkring os ikke umiddelbart støtter en naturlig arbejdsstilling og evne til at fokusere på arbejdsopgaver, begrænses vi og belaster dele af krop og hjerne.

Følgende filer er inspirationsark, som skærper din evne til at være opmærksom, så du nemmere kan arbejde i et samspil med omgivelserne:

  • Du kan træne din evne til at være i balance via et stående eller et siddende stop op, hvilket også skærper din evne til at være fokuseret. (Herunder blive opmærksom på, hvad der – lige her og nu – forstyrrer i omgivelserne og hvad der kan gøres for at ændre de vilkår, der forstyrrer).
  • Aften og morgenøvelserne understøtter evnen til at være i balance. Nogle gange er det godt at bytte rundt på øvelserne, så aften bliver til morgen;-)

Rehabilitering – når skaden er sket, hvad så?

Rehabilitering er defineret som en tidsbestemt og målrettet samarbejdsproces, hvor indsatsen baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger. Samt at denne indsats er koordineret, sammenhængende og vidensbaseret. Desuden vil jeg understrege, at der der er behov for indsigt og ydmyghed.

Vi kan have en tendens til at ville fixe problemet – sygdommen eller skaden – med endeløse behandlinger eller uhensigtsmæssigt fokus på personligheden. (f.eks. “Nå ja, han er sådan en skrøbelig mand” eller “hun tør heller aldrig prøve noget nyt”).  Behandlinger giver måske her og nu lindring, det personlige fokus gør det umiddelbart nemmere at danne overblik over situationen, men det kan indsnævre mulighederne for at være aktør.

Vores daglige aktivitetsniveau påvirkes af det, der sker inden i os og (når vi reagerer på) det, der sker omkring os. Vi kan påvirkes af smerter, af sygdomme, af uventede skader med langvarige konsekvenser. Vi kan påvirkes af tab, mennesker vi mister, et dyr, et job eller mangler på samme. Belastninger er mere end kun det fysiske. Der er intet der er for stort eller for lille. Det er som det er, når vi påvirkes af det. Og det er aldrig noget pjat, når der kommer reaktioner.

Hvis du ikke kan kende din egen, din medarbejder, kollega eller pårørendes adfærd eller hvis du er fyldt af afmagt, kan der være behov for en ny tilgang. Det samme gælder hvis du arbejder  som professionel i sundhedsvæsenet eller indenfor beskæftigelsesområdet. Vi er alle mennesker.

Jeg ønsker med downloads og artikler om rehabilitering at danne et nyt grundlag for handling i et samspil med omgivelserne. Filerne er ikke To Do lister, men de åbner op for ny forståelse af funktionsevne og rehabilitering. De er øjen-åbnende, muligheds-skabende ark, som giver indsigt i funktionsevne og hvad der påvirker den. De henvender sig til dig som menneske og er lige relevante uanset din rolle. Desuden er der en øvelse, som kan praktiseres, når du har brug for at mærke din krop i kontakt med jorden. Den kontakt kan vi alle have brug for;-)

Hvis du har behov for en funktionsevnevurdering: Læs nærmere her

facebook-squarelinkedin-squareinstagram