Få forbindelse - Stop Op i Hverdagen

5 korte opmærksomhedsøvelser samt en vejledning til brug i hverdagen. Ved at få forbindelse indadtil og udadtil, skabes grundlag for at kære om din krop i et samspil med omgivelserne og (gen)finde fokus. Du kan benytte dem efter behov. Du bliver guidet undervejs.

3 af øvelserne skærper din evne til at mærke, hvordan du sidder og står med med en kropsholdning, der støtter dig.  2 af øvelserne giver dig en særlig støtte til at være med det, som overvælder dig. Det er så betydningsfuldt med opbakning – med kontakt i øjeblikket, lige når det sker.

Måske undrer du dig over, hvad jeg mener med overvældet: Du kan opleve at blive overvældet af input udefra – af alt det der sker omkring dig. Du kan opleve at blive overvældet af input indefra – af dine egne reaktioner i form af  kropsfornemmelser/sansninger, følelser og tanker. Det kan være alle former for reaktioner, der kan overvælde. Der er ikke nogle som er rigtige eller forkerte, og de kommer når de kommer.

“Lad det være” eller “slip det” er nemmere sagt end gjort, når overvældelsen presser på. Med denne pakke får du en støtte til at lade det være, at være med det. Øvelserne skærper kontakten indadtil og udadtil. At rejse dig, så du står og sidder med værdighed. Og når du har brug for det, skærmer dig.

♦ Stående stop op, Længde 9:16

♦ Siddende Stop Op, Længde 6:44

♦ Siddende Stop Op med fokus på fodfæste, Længde 3:21

♦ Støtte – når du er overvældet, Længde 2:41

 ♦ Støtte – når du er intenst overvældet, Længde 4:09

Alle lydfilerne hos JACT er udviklet, så du kan bruge dem i hverdagen som et væsentligt redskab til at bevare forbindelsen indad til og udad til. Læs nærmere om lydfiler i afsnittet om “Øvelser – aktør i Livet som det for sig”.

Du downloader lydfilerne og den skriftlige vejledning efter købet. Du kan overføre lydfilerne til din mest benyttede tablet. Måske din mobil, som du har med dig i hverdagen.

Lydfilerne er i mp3 format og kan bruges på alle devices.

Lydfilerne kan være en del af tilbuddet i JACTS andre forløb. Kontakt JACT, hvis du har spørgsmål.

facebook-squarelinkedin-squareinstagram