Tilpas arbejdsbyrden og tag hensyn med en grundig funktionsevnevurdering

En fod der træder i en kokasse. Det er også et billede af en stor lort, der er ved at kompostere.

En diagnose kan ikke stå alene. Vi er så meget mere end de symptomer, der kan overvælde. Men det kan være svært at se, når man står i det. Uanset om det er sygdom eller en skade, der har skabt en ændring i din eller en medarbejders/klients adfærd, kan det opleves som noget lort…

På engelsk er udtrykket ”Shit happens”. Der kan ske en masse i vores liv. Sygdom, skader, lidelser kan komme. Ud af den værste lort kan der komme noget næringsrigt gødning, men der kan også komme en ætsende gylle. For at sidstnævnte ikke sker, er der behov for en opmærksom indsats, der ikke er styret af forudindtagelser.

Det kræver, at vi kender udgangspunktet, herunder hvad der støtter og forstyrrer i omgivelserne. Det er her en funktionsevnevurdering er relevant.

En funktionsevnevurdering giver den klarhed, der er behov for, på skrift. Den afdækker egne begrænsninger OG handlemuligheder i et samspil med omgivelserne. Vi ser på, hvordan de daglige aktiviteter udføres, hvad der er nemt, hvad der er vanskeligt og hvad der betyder noget. Herigennem fås et velfunderet indtryk af udgangspunktet lige her og nu.

Jeg benytter velafprøvede ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, hvor jeg altid vægter, hvilke der er relevante i den givne situation.

Hvis du har brug for inspiration her og nu, kan du læse nærmere her

Og hvis du mærker en interesse for tilbuddet, kontakt mig endelig, så vi rammer det, du har brug for.

Hvis du er interesseret i JACT’s andre indsatser – alle med formålet at være aktør i eget liv – læs nærmere her

en regnbue og store grå skyer over en mark. Der er lidt blå himmel. Der er regndråber på glasset, som gør dele af billedet uskarpt.

Med denne form for vurdering giver jeg en mulighed for “at rulle det vindue ned, som gør billedet utydeligt”.

Kontakt