En ny form for handlekraft i arbejde og liv

Et vejarbejde vejskilt, der er vendt på hovedet. Det ser ud som om vejarbejderen på skiltet er ved at grave sig ned. Han står på hovedet og arbejder imod tyngdekraften.

Der kan bruges alt for meget energi på at fikse eller ændre noget, som alligevel ikke bliver brugt. Det er spild af ressourcer. Derfor arbejder jeg, som jeg gør i dag med træningsforløb, hvor der er en opmærksomhed på den ydre verden OG den indre verden.

Vi påvirkes både af det, der kommer indefra og det, der kommer udefra. Det, at vi har det skidt, kan godt ses, som vi har det forkerte lys, skrivebord, arbejdsforhold i det hele taget, men nogle gange ligger der mere bagved, som gavner arbejdspladsen at få frem i lyset.

Både medarbejdere og lederes handlinger kan være styret af udefra kommende opgaver og der kan være tendens til at søge de kortsigtede løsninger. Nogen oplever at være fanget i den ekstreme aktivitet eller i den intense træthed. De ved ikke, hvordan de kan ændre situationen.
Nogen ønsker at vende tilbage i arbejde efter sygdom.

Deres evne til at være fokuserede, fleksible og i samspil er begrænset og påvirker kvaliteten af deres arbejdsindsats. Desuden er der en tendens til at overbelaste krop og hjerne unødigt.

Det er spild af ressourcer og har langsigtede konsekvenser.

et vejskilt viser en mand der løber en retning, imens pilen peger den modsatte den retning

Træer der ser ud som om de danser. De står på en bakke. En person går igennem dem med en hund.

Trivsel på Arbejdspladsen er målrettet medarbejdere og ledere i virksomheder, hvis arbejdsglæde og evne til selv-ledelse er påvirket af egne kropslige, kognitive og emotionelle reaktioner – og/eller af arbejdsmiljømæssige, lovgivningsmæssige og økonomiske rammer. De kører i et højt – letaktiveret – alarmberedskab, hvor evnen til at skifte gear til et lavere er markant begrænset. Og de spilder deres energi.

JACT tilbyder træningsforløb. I mine forløb vægtes en træning af ens evne til at skifte gear fra et højt – letantændeligt – alarmberedskab til et lavere. Livet leves nu og lige der hvor vedkommende står. Derfor har den individuelle tilpasning af forløbene stor betydning.

Som ergoterapeut vægtes helheden. Jeg scanner ind til det enkelte menneskes udgangspunkt. Hermed også på omkringliggende forhold, som kan påvirke evnen til at handle bæredygtigt.

Med en sundhedsfaglig baggrund har jeg en systematisk tilgang, hvor jeg tilbyder forløb af minimum 3 måneders varighed. Det kræver tid og rum at ændre roller og rutiner. Hvis der er medarbejdere/ledere med større begrænsninger, kræver det længere tid og ekstra fysiske møder, for at få gavn af forløbet.

Vi ved at de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter har stor betydning for den samlede vækst. Det drejer sig om at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø. Hvordan bliver det – helt lavpraktisk – muligt i en arbejdshverdag? Det gør det, når du finder den form for vejledning, der passer til jeres arbejdsplads. Har du lyst til at vide mere, kontakt mig her

Hvis du er interesseret i at se de forskellige forløb, klik på det du finder relevant og få nærmere information.

Forløbet foregår over 3 måneder og består af:

1. Forberedelse: 1 time
Forberedelse indebærer indsamling af relevante analyseredskaber. Prioritering i forhold til undersøgelse og af tiltag undervejs afhængig af opgaven.

2. Analyse; 2 timer
Kort gennemgang af arbejdspladsen og 1-1 samtale.
Jeg vægter tid på analysen og de individuelle samtaler. Vi finder sammen frem til kernen og til målet for forløbet. Jeg laver en oversigtstegning der kan hjælpe til at skabe overblik over indsatsområder.

3. Supervision: 7 timer
1-1 samtaler, samt “Støttende Forstyrrelser” og opgaver undervejs i forløbet. Alt sammen nemt at gå til og understøttende for egen/fælles trivsel og hensigtsmæssig handling. Jeg vægter et fysisk møde undervejs. Hvis behov for flere, vil der være en merudgift.
1-1 samtaler foregår digitalt og/eller hos dig. Kontakt er ofte ligeså effektiv over Mobil, Zoom eller Skype. Væsentligt at gøre det, der virker bedst for den enkelte.
Vi har nogle faste aftaler, som planlægges i starten af forløbet. Samtidig modtager du minimum en ugentlig digital støtte, som “forstyrrer” og skærper din evne til at agere frem for REagere. I forløbet er jeg tilgængelig, når det brænder på. Når noget trykker eller trigger skriver du eller ringer til mig via mail eller mobil. Tidsrammen for kontakt er som udgangspunkt i hverdage fra 8-16, men der er altid mulighed for at skrive eller indtale en besked.

Selv et øjebliks kontakt kan gøre en forskel.

Supervisionsformen aftales nærmere efter analysen.

4.  Opsummering: 1 time
Afslutning og opfølgning på forløbet. Sådan ser det ud – hvad nu?
Opsummering sker i samspil med medarbejder og ledelse med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Forløbet foregår over 6 måneder og består af:

1. Forberedelse: 1 time
Forberedelse indebærer indsamling af relevante analyseredskaber. Prioritering i forhold til undersøgelse og af tiltag undervejs afhængig af opgaven.

2. Analyse; 2 timer
Kort gennemgang af arbejdspladsen og 1-1 samtale.
Jeg vægter tid på analysen og de individuelle samtaler. Vi finder sammen frem til kernen og til målet for forløbet. Jeg laver en oversigtstegning der kan hjælpe til at skabe overblik over indsatsområder.

3. Supervision: 13 timer
1-1 samtaler, samt “Støttende Forstyrrelser” og opgaver undervejs i forløbet. Alt sammen nemt at gå til og understøttende for egen/fælles trivsel og hensigtsmæssig handling. Jeg vægter et fysisk møde undervejs. Hvis behov for flere, vil der være en merudgift.
1-1 samtaler foregår digitalt og/eller hos dig. Kontakt er ofte ligeså effektiv over Mobil, Zoom eller Skype. Væsentligt at gøre det, der virker bedst for den enkelte.
Vi har nogle faste aftaler, som planlægges i starten af forløbet. Samtidig modtager du minimum en ugentlig digital støtte, som “forstyrrer” og skærper din evne til at agere frem for REagere. I forløbet er jeg tilgængelig, når det brænder på. Når noget trykker eller trigger skriver du eller ringer til mig via mail eller mobil. Tidsrammen for kontakt er som udgangspunkt i hverdage fra 8-16, men der er altid mulighed for at skrive eller indtale en besked.

Selv et øjebliks kontakt kan gøre en forskel.

Supervisionsformen aftales nærmere efter analysen.

4.  Opsummering: 2 timer
Afslutning og opfølgning på forløbet. Sådan ser det ud – hvad nu?
Opsummering sker i samspil med medarbejder og ledelse, med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Forløbet foregår over 9 måneder og består af:

1. Forberedelse: 1 time
Forberedelse indebærer indsamling af relevante analyseredskaber. Prioritering i forhold til undersøgelse og af tiltag undervejs afhængig af opgaven.

2. Analyse; 2 timer
Kort gennemgang af arbejdspladsen og 1-1 samtale.
Jeg vægter tid på analysen og de individuelle samtaler. Vi finder sammen frem til kernen og til målet for forløbet. Jeg laver en oversigtstegning der kan hjælpe til at skabe overblik over indsatsområder.

3. Supervision: 22 timer
1-1 samtaler, samt “Støttende Forstyrrelser” og opgaver undervejs i forløbet. Alt sammen nemt at gå til og understøttende for egen/fælles trivsel og hensigtsmæssig handling. Jeg vægter to fysisk møder undervejs. Hvis behov for flere, vil der være en merudgift.
1-1 samtaler foregår digitalt og/eller hos dig. Kontakt er ofte ligeså effektiv over Mobil, Zoom eller Skype. Væsentligt at gøre det, der virker bedst for den enkelte.
Vi har nogle faste aftaler, som planlægges i starten af forløbet. Samtidig modtager du minimum en ugentlig digital støtte, som “forstyrrer” og skærper din evne til at agere frem for REagere. I forløbet er jeg tilgængelig, når det brænder på. Når noget trykker eller trigger skriver du eller ringer til mig via mail eller mobil. Tidsrammen for kontakt er som udgangspunkt i hverdage fra 8-16, men der er altid mulighed for at skrive eller indtale en besked.

Selv et øjebliks kontakt kan gøre en forskel.

Supervisionsformen aftales nærmere efter analysen.

4. Opsummering: 2 timer
Afslutning og opfølgning på forløbet. Sådan ser det ud. – hvad nu?
Opsummering sker i samspil med medarbejder og ledelse, med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Forløbet foregår over 12 måneder og består af:

1. Forberedelse: 1 time
Forberedelse indebærer indsamling af relevante analyseredskaber. Prioritering i forhold til undersøgelse og af tiltag undervejs afhængig af opgaven.

2. Analyse; 2 timer
Kort gennemgang af arbejdspladsen og 1-1 samtale.
Jeg vægter tid på analysen og de individuelle samtaler. Vi finder sammen frem til kernen og til målet for forløbet. Jeg laver en oversigtstegning der kan hjælpe til at skabe overblik over indsatsområder.

3. Supervision: 29 timer
1-1 samtaler, samt “Støttende Forstyrrelser” og opgaver undervejs i forløbet. Alt sammen nemt at gå til og understøttende for egen/fælles trivsel og hensigtsmæssig handling. Jeg vægter et fysisk møde undervejs. Hvis behov for flere, vil der være en merudgift.
1-1 samtaler foregår digitalt og/eller hos dig. Kontakt er ofte ligeså effektiv over Mobil, Zoom eller Skype. Væsentligt at gøre det, der virker bedst for den enkelte.
Vi har nogle faste aftaler, som planlægges i starten af forløbet. Samtidig modtager du minimum en ugentlig digital støtte, som “forstyrrer” og skærper din evne til at agere frem for REagere. I forløbet er jeg tilgængelig, når det brænder på. Når noget trykker eller trigger skriver du eller ringer til mig via mail eller mobil. Tidsrammen for kontakt er som udgangspunkt i hverdage fra 8-16, men der er altid mulighed for at skrive eller indtale en besked.

Selv et øjebliks kontakt kan gøre en forskel.

Supervisionsformen aftales nærmere efter analysen.

4.  Opsummering: 2 timer
Afslutning og opfølgning på forløbet. Sådan ser det ud – hvad nu?
Opsummering sker i samspil med medarbejder og ledelse, med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Kontakt