Beskrivelse

3 korte opmærksomhedsøvelser til brug i hverdagen. Stop op og mærk, hvordan du sidder og står med med en kropsholdning, der støtter dig. Ved at få forbindelse indadtil og udadtil, skabes grundlag for at kære om din krop i et samspil med omgivelserne og (gen)finde fokus. Du kan benytte dem efter behov. Du bliver guidet undervejs.

♦ Stående stop op

♦ Siddende Stop Op

♦ Siddende Stop Op med fokus på fodfæste

Alle lydfilerne hos JACT er udviklet, så du kan bruge dem i hverdagen som et væsentligt redskab til at bevare forbindelsen indad til og udad til. Læs nærmere om lydfiler i afsnittet om “Øvelser – aktør i Livet som det for sig”.

Du downloader lydfilerne og den skriftlige vejledning efter købet. Du kan overføre lydfilderne til din mest benyttede tablet. Måske din mobil, som du har med dig i hverdagen.

Lydfilerne er i mp3 format og kan bruges på alle devices.

Lydfilerne kan være en del af tilbuddet i JACTS andre forløb. Kontakt JACT, hvis du har spørgsmål.