Beskrivelse

Denne øvelse er en opmærksomhedsøvelse, der støtter, når du oplever dig intenst overvældet af reaktioner indefra. Reaktioner, som ikke umiddelbart vil være hensigtsmæssige at handle på. Du har brug for Kontakt. Og jeg tilbyder den uden beregning. Fordi den samtidig giver dig en fornemmelse af min stemme.

Trives du med toneleje og udtryksmåde?

Hvis du gør, kan du drage nytte af JACT’s andre lydfiler. Lydfilerne er udviklet, så du kan bruge dem i hverdagen som et væsentligt redskab til at bevare forbindelsen indad til og udad til. Læs nærmere om lydfiler under indsatser.

Rent praktisk, downloader du lydfilen efter “købet” og overfører den til din mest benyttede tablet. Måske din mobil, som du har med dig i hverdagen.

Lydfilen er i mp3 format og kan bruges på alle devices.