Beskrivelse

Livet leves. Ja, men hvordan?
Med dette gavekort  har du mulighed for at give, en du holder af, støtte og inspiration til at leve livet – ikke kun overleve. Ikke mindst når livet opleves udfordrende. Gavekortet er til de tider, hvor der er brug for inspiration udefra, men der er behov for at vælge selv.

Alle JACT’s tilbud kærer om aktøren. Kærer om det levede liv. Her er andre muligheder, end det vi plejer at vælge til.